Контакт

Свети Стевен Дечански Српска православна црква
Епархија Нове Грачанице и Средње западне Америке

За молитве, духовне разговоре и друге молитвене услуге, молимо вас да контактирате нашег пароха, свештеника Александра Петровића на (224) 875-3237.

     понедељак 9: 00-17: 00
     уторак од 9 до 17 сати
     среда од 9 до 17 часова
     четвртак од 9 до 17 сати
     петак од 9 до 17 сати
     субота и недеља од 9 до 17 часова


Orthodox radio

© 2020 Свети Стефан Дечански Српска Православна Црква . Сва права су задржана.

3543 W Leland Ave Chicago, IL 60625

Телефон 773 539 0818

Телефон 773 588 9194